Wettelijke vermeldingen

De uitvoering en de ontwikkeling van project werden gerealiseerd voor de Toeristische Dienst van Doornik door

Intercommunaal Ontwikkelingsagentschap IDETA
Rue Saint Jacques, 11
BE-7500 Doornik
Tél. : +32 69 35 42 85
www.ideta.be

Grafische vormgeving en ergonomisch ontwerp

GMT Editions
Villeneuve d’Ascq
contact@gmt-editions.fr
www.gmt-editions.fr

Financiering

Het project wordt gefinancierd in het kader van de Convergentiedoelstelling van de Europese Unie.

Informatie, uitgever en contactgegevens

IDETA
Nicolas Plouvier
Directeur de la Valorisation du territoire
Rue Saint Jacques, 11
BE-7500 TOURNAI
Tel. : +32 69 35 42 85
www.ideta.be

Informatie-inhoud

De inhoud die wordt aangeboden op de website is ontwikkeld door het Intercommunaal Agentschap IDETA en de Toeristische Dienst van Doornik.
Verwerking van persoonlijke gegevens
Hoe wij uw persoonlijke gegevens respecteren en beschermen.
In het kort:

  • Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan andere bedrijven.
  • Wij garanderen u volledige (raadpleging, wijziging, verwijdering) en gratis toegang tot de gegevens over u.
  • IDETA, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de op deze website verzamelde gegevens, staat tot uw beschikking voor eventuele vragen via info@ visittournai.be of per post op het volgende adres: Rue Saint Jacques, 11 – BE-7500 Doornik – België)
Verzameling van uw persoonlijke gegevens

U kunt browsen op onze website zonder de minste persoonlijke informatie te geven. Er worden inlichtingen gevraagd via ons contactformulier om uw vragen of aanvragen (aanvraag om gecontacteerd te worden of aanvraag van brochures).makkelijker te kunnen beantwoorden.

Na het beantwoorden van uw (aan)vraag is het mogelijk dat wij uw contactgegevens bewaren om u, indien van toepassing, toeristische informatie te sturen over onze streek of onze acties. U kunt zich hier op eenvoudig verzoek tegen verzetten. Wanneer u uw gegevens invoert, bewaren wij ze in een bestand (databank) dat alleen toegankelijk is voor onze diensten.

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan andere bedrijven.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen kunnen gebruiken om:

  • uw vragen of aanvragen (aanvragen om gecontacteerd te worden of aanvragen van brochures) te beantwoorden
  • statistieken op te stellen over de herkomst van de (aan)vragen die wij via de website ontvangen (zoals “80% van de contactaanvragen is afkomstig van Europa”)
  • u te informeren over promotieacties, nieuwigheden of ontdekkingsvoorstellen met betrekking tot uitrusting, websites, operatoren, evenementen en andere instellingen of organisaties met een toeristisch of cultureel oogmerk
  • In ieder geval zullen uw persoonlijke gegevens nooit worden verstrekt of verkocht aan derden. Dit garandeert u een bescherming tegen elke vorm van commerciële belaging of ander kwaadwillig gebruik van uw gegevens (spam, enz.).
Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Wij respecteren uiteraard de Belgische wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (omzetting van een Europese richtlijn).

Deze wet beschermt u tegen misbruik. U hebt met name recht op vrije toegang tot de gegevens over u en kunt ons vragen om het bestand te wijzigen of te verwijderen. Om dit te doen, vraagt u het ons gewoon via e-mail.

Wij respecteren de aanbevelingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, die afhangt van de Belgische Federale Regering.

Verzameling en analyse van niet-persoonlijke statistieken

Zoals voor alle websites verzamelt onze server automatisch niet-persoonlijke gegevens, zoals de datum en het tijdstip, het besturingssysteem, de gebruikte trefwoorden om ons te vinden, enz.

Deze statistieken dienen om onze website te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers.

Zo zouden wij bijvoorbeeld te weten kunnen komen dat “50% van de bezoekers van de website de website verlaten na 20 seconden, maar niet dat “de heer X op dat tijdstip op de website is geweest en de website heeft verlaten na drie pagina’s te bezoeken”.

Deze statistieken vormen dus geen schending van uw persoonlijke levenssfeer.